Tranh tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai Đồng Đỏ Mạ Vàng 2022

Tên bộ sản phẩm: Tranh tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai Đồng Đỏ Mạ Vàng

Kích thước: 40cm x 115cm

Chất liệu: Đồng đỏ

Danh mục: