Tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai chạm tam khí

Tên bộ sản phẩm: Tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai chạm tam khí

Kích thước: 40cm x 115cm

Chất liệu: Đồng vàng, đồng đỏ, bạc, khung gỗ

Danh mục: