Tranh mừng thọ ông bà bằng đồng dài 1M7

6.700.000