Tranh đồng Mã Đáo Thành Công thúc nổi liền tấm

Nguyên liệu: Đồng vàng
Kích thước: 240 x 150cm
Khung: Gỗ cao cấp