Tranh Chữ Đức Bằng Đồng (thư pháp)

650.000 

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất

Kích thước: 60x60cm