Mặt Trống Đồng Ngọc Lũ

Chất liệu: Đồng vàng
Kích thước: Tùy chỉnh