Lục Bình Đồng Vàng Đậm

790.000 

Chât liệu: Đồng vàng