Bộ Đỉnh Đồng Ngũ Sự Thờ Cúng – Hoa Sòi

Chất liệu: Đồng Đỏ

Chiều cao: 60cm

Đồ đồng Hưng Yên là một trong những đơn vị đúc đồng và chế tác đồ đồng lớn của làng nghề truyền thống Văn Lâm, Hưng Yên.

Mã: NSHS-1 Danh mục: