Đĩa Đồng Ăn Mòn Hình Khuê Văn Các

390.000 

Chất liệu: Đồng vàng
Kích thước: 18cm, 20cm, 22cm, …
Danh mục: