Đĩa Đồng Ăn Mòn Hình Chùa Một Cột

390.000 

Chất liệu: Đồng vàng

Kích thước: 18cm, 20cm, 22cm, …
Danh mục: