Chuông đồng đúc thủ công cao cấp

Tên bộ sản phẩm: Chuông đồng đúc thủ công cao cấp

Kích thước: Nhận đặt mọi kích thước theo yêu cầu của Khách hàng

Chất liệu: Đồng vàng  

Màu sắc: Hun giả cổ

Danh mục: