Bộ tam sự đỉnh đồng chạm rồng nổi 3 chữ vàng

10.980.000 

Chất liệu: Đồng vàng

Kích thước: cao 65 cm