Bộ Tam Sự Bằng Đồng Vàng Màu Cạo Công Nghệ

10.480.000 

Bao gồm: 3 món (1 đỉnh, 2 hạc)

Chất liệu: Đồng vàng

– Bàn thờ dưới 1m4 dùng bộ 40
– Bàn thờ từ 1m4 đến 1m97 dùng bộ 50,60
– Bàn thờ 1m97 đến 2m07 dùng bộ 60
– Bàn thờ trên 2m07 dùng bộ 65