Bộ ngũ sự đồng vàng hun chạm rồng nổi

Chất liệu: Đồng vàng
Màu sắc: Vàng đồng hun