Bộ đỉnh thờ ngũ sự chạm song long chầu nguyệt màu vàng mờ

8.500.000 

– Tên sản phẩm: Bộ đỉnh thờ ngũ sự chạm song long chầu nguyệt màu vàng mờ

– Màu: Vàng mờ

– Bộ sản phẩm gồm:

  • 1 thân đỉnh 50cm
  • 1 đôi hạc chầu
  • 1 đôi chân nến