Bộ đỉnh ngũ sự chạm song long chầu đồng nguyệt hàng cao cấp

18.500.000 

Sản phẩm gồm: Đỉnh + đôi chân nến + đôi hạc

Màu sắc: Highlight nâu đỏ + vàng

Chất liệu: Đồng vàng

Kích thước: 70 cm