Bộ Đỉnh Đồng Ngũ Sắc Chạm Song Long Chầu Nguyệt Khảm 5 Chữ Vàng

Sản phẩm đỉnh đồng ngũ sắc chạm song long chầu nguyệt có độ bền tuyệt vời. Và nghệ thuật khảm ngũ sắc còn sử dụng nhiều chất liệu quý.

Mã: NSSL-2 Danh mục: