Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website dodonghungyen.vn ( ĐĐHY )

Chính Sách này mô tả cách Đồ đồng Hưng Yên tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên ĐĐHY (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên ĐĐHY được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

– Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại ĐĐHY, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

– Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. ĐĐHY không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.


2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

– Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và ĐĐHY, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của ĐĐHY.

– Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của ĐĐHY, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống ĐĐHY , cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp ĐĐHY phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… ĐĐHY có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.


2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

ĐĐHY có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với ĐĐHY hoặc ngược lại.

– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên ĐĐHY.

– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc liên kết với các website khác

– Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên ĐĐHY  trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào dodonghungyen.com

– Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào ĐĐHY từ các website khác không phải là website chính thức của ĐĐHY .


2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

– ĐĐHY không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để ĐĐHY cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

– Ngoài các trường hợp nêu trên, ĐĐHY sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, ĐĐHY cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.


2.6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số Hotline của ĐĐHY 0336689010.